Fuktisol- Salaojittava lämmöneriste

Onko ongelmana perustusten, maanvaraisten lattioiden tai kellarien kosteus? Ongelmaan on ratkaisuna Fuktisol salaojittava lämmöneriste, jolla rakenne saadaan toimimaan rakennusfysikaallisesti oikein. Käyttämällä patolevyä tai tiivistä eristettä voidaan estää kosteuden siirtyminen ulospäin. Fuktisol parantaa salaojitustehonsa lisäksi myös rakennuksen lämpötaloutta!

Järjestelmä on mm. rintamamiestalojen remontoijien suosiossa. Ota yhteyttä jos haluat lisää tietoa tai kilpailukykyisen tarjouksen!

fuktisol
kellarin kosteuseristys
lattian kosteuseristys
perustus salaojitus

Fuktisol- Kellarien ja perustusten hengittävä kosteuseristys

Fuktisol eristeellä perustusrakenteesta saadaan oikeaoppisesti ulospäin kuivuva sillä rakenne on sisältä ulospäin harveneva. Esimerkkinä yleinen rintamamiestalon kellarin eristäminen. Yleensä ennen  kellarin tilojen käyttöönottamista kellarin seinä on ollut ulkopinnasta bitumilla kosteuseristetty ja seinän sisäpinta on ollut betonipinnalla ja näin ollen seinä on päässyt kuivumaan sisälle kellariin. Kun kellarin sisätiloja yleensä otetaan käyttöön sijoitetaan sinne pesutiloja vedeneristeineen, joten rakenne ei pääse kuivumaan kuin ylös puurakeisiin aiheuttamaan ongelmia. Sama tilanne syntyy jos seinän ulkopinnassa käytetään tiiviitä xps eristeitä, muovia tms eristettä.  Kellarin ja perustuksen rakenteita ei ole suositeltava tehdä ulkopinnasta tiiviiksi, vaan katkaista ulkopuolen kosteus fuktisol salaojittavalla eristeellä, joka samalla salliin rakenteen ulospäin kuivumisen.


Fuktisol- Lattian eristäminen

Fuktisol eristeellä lattiarakenteen alla saadaan katkaistua kapillaarinen kosteuden nousu. Fuktisol korvaa kapillaarikatko sepeliä ja jo 100mm fuktisol kerroksella saadaan katkaistua useimmissa kohteissa kosteuden nousua riittävästi, joten esimerkiski lattiaremontissa voidaan välttyä työläältä ja mahdottomalta  kaivuutyöltä. Hyvä rakenne on myös yhdistää fuktisol ja eps-eriste. Fuktisol eristettä on saatavana erinlaisina tiiveyksinä, jotka sallivat myös raskaat kuormitukset ja anturan alaiseen paineen.RV-Rakenne logo
social_facebook-50