Uudisrakennusten energiatodistukset

Laadin energiatodistukset ja rakennuslupahakemuksen vaatimat energiaselvitykset. Toimitan todistuksen ARA.n sähköiseen rekisteriin. Tarvittaessa päivitän todistuksen rakennuksen valmistuttaessa rakennuksen käyttöönottovaiheessa. Energiatodistus on voimassa 10 -vuotta laatimisesta.

  • Energiaselvitys rakennuslupaa varten
  • Energiatodistus toimitettuna ARA.n sähköiseen rekisteriin
  • Energiatodistuksen päivitys rakennuksen käyttöönottovaiheessa

Olemassa olevien rakennusten energiatodistukset ja energiakatselmukset

Teen energiatodistukset olemassa oleviin rakennuksiin (omakotitalot, rivitalot, kerrostalot), joka vaaditaan asuntokaupan tai rakennustoimenpidelupahakemuksen yhteydessä. Olemassa olevaan rakennukseen tehdään energiakatselmus paikan päällä ja tehdään mahdollisesti vaadittavat lisäpinta-ala mittaukset ja havannoidaan käytetyt ratkaisut. Myös energiankulutusmäärät selvitetään. Energiatodistus toimenpide- ja energiasäästölaskelmineen toimitetaan ARA.n sähköiseen rekisteriin, jossa se on voimassa 10-vuotta laatimispäivästä.

  • Omakotitalot, rivitalot ja kerrostalot
  • Energiakatselmus kiinteistöllä
  • Toimenpide-ehdotukset ja vaikutusarviolaskelmat
  • Energiatodistus toimitettuna ARA.n sähköiseen rekisteriin

Energiaselvitys ja laskelmat avustushakemuksiin

Teen energiatodistukset ja laskelmat energia avustuksien liitteeksi. Rakennukseen tehdään paikan päällä energiakatselmus, jossa selvitetään rakennuksen ominaisuudet ja kulutustiedot, joiden pohjalta laaditaan energiatodistus toimenpide- ja energiasäästölaskelmineen. Energiatodistus toimitetaan ARA.n sähköiseen rekisteriin, jossa se on voimassa 10-vuotta laatimispäivästä. Toimenpiteen jälkeen todistus päivitetään vastaamaan toteutunutta.

Todistusten rekisteröinti ARA.n sähköiseen rekisteriin

Toimitan laaditut energiatodistukset ARA.n sähköiseen rekisteriin. Tilaaja saa myös sähköisesti allekirjoitetun todistuksen pdf-muodossa sähköpostiin, todisteeksi laaditusta energiatodistuksesta.