Pintakosteusmittaukset

Teen rakennusten pintakosteusmittauksia ja tyypillisin kohde on omakotitalon tai osakkeen pesuhuonetilat. Pintamittauksella voidaan sisäpuolen rakenteita mitata ja mittaussyvyys on maksimissaan noin 40 mm syvyydellä. Pintamittaus on hyvä toimenpide rakennuksen pintojen suuntaan antavaan nopeaan ja pintoja rikkomattomaan kosteusmittaukseen. Menetelmällä on mahdollista arvioida esimerkiksi pesutilojen vedeneristeiden toimintaa, kosteuden nousua maaperästä lattiaan ja löytää mahdollisia vuotoja. Ennen pesutilojen mittausta pitää tilojen pinnoille olla laskematta vettä 2-3 pv ennen mittausta. Samalla havannoidaan tarkastettavat pinnat ja tekniset järjestelmät silmämääräisesti. Mittaus tehdään säännöllisesti maahantuojalla kalibroidulla mittauslaitteistolla.

 • Omakotitalot, rivitalo ja kerrostalot…
 • Pintakosteusmittaukset myyntitilanteessa, vuotoepäilyssä…
 • Pesuhuoneen, kodinhoitohuoneen, wc, teknisen tilan jne. tilojen pinnat
 • Pintoja rikkomaton mittaus aina 40 mm syvyyteen
 • Pintakosteustarkastuksesta kuvallinen raportti toimenpide-ehdotuksineen

Ilmankosteusmittaukset huonetiloista ja rakenteista

Ilmankosteusmittaukset voidaan tehdä huonetilan ilmasta ja rakenteista. Käytössäni on ohut nopeasti tasautuva mittaussondi, joka mahdollistaa vain noin 8 mm porareiästä mittaukset. Mittauksella voidaan selvittää mm. seinän tai alapohjan eristeen ilmankosteus ja arvioida kosteusvaurioherkkyyttä. Mittaus tehdään säännöllisesti maahantuojalla kalibroidulla mittauslaitteistolla.

 • Huoneilman kosteus %, lämpötila ja kosteuspitoisuus
 • Ulkoseinän eristeen kosteus %, lämpötila ja kosteuspitoisuus
 • Lattian eristeen kosteus %, lämpötila ja kosteuspitoisuus

Puupiikkimittaukset ja rakenneavaukset

Puupiikkimittaus voidaan tehdä puurakenteesta vastusperiaatteella toimivalla mittausanturilla. Tyypillisen mittauskohde on ulkoseinän puurungon alaohjauspuu, joka vasten betonisokkelia alimpana puurakenteena otollisin kosteusvaurioitumiseen, mikäli rakenteeseen pääsee vaikuttamaan kosteusrasitusta. Mittauksen yhteydessä tehdään tyypillisesti rakenneavaus, jonka yhteydessä saadaan arvokasta tietoa rakennekerroksista ja nähdään ja aistitaan mahdollisesti vauriot. Avauskohdan paikkaan höyrynsulkuteippauksella ja peitelevyin. Mittaus tehdään säännöllisesti maahantuojalla kalibroidulla mittauslaitteistolla.

 • Ulkoseinän alareunan puurungon kosteus, esimerkiksi valesokkelirakenteissa
 • Väliseinän puurungon kosteus, esimerkiksi kantava väliseinä jonka alareuna lattian alapuolella
 • Alapohjan puurungon kosteus, esimerkiksi puurunkoinen eristetty korokelattia betonilaatan päällä tai tuulettuva alapohja
 • Puurungon kosteusmittaukset uudisrakennuksissa ennen eristystä ja levytystä
Alaohjauspuun puupiikkimittaus
Tiilirunkoisen ulkoseinän eristetilan kosteusmittaus