Teen yleisen kuntotarkastusohjeen mukaiset asuntokaupan kuntotarkastukset Pohjois-Suomen alueella ammattitaidolla kymmenen vuoden ja satojen kohteiden kokemuksella. Olen erityisesti perehtynyt kuntotarkastuksen suorittamiseen ja riskirakenteiden havaitsemiseen ja päivitän jatkuvasti osaamistani kursseilla. Olen suorittanut mm. Karelia AMK järjestämät kurssit 2024 Sisäilmaolosuhteet 4 op ja Kosteusvaurion korjaamisen rakenne- ja tuotantotekniikka 4 op, joissa lisäsin ymmärrystä sisäilmaan vaikuttavista asioista ja eri ajankohdan riskirakenteista ja niiden vaurioiden korjaamisesta. Kuntotarkastuksen laadukas toteutus vaatii asiaan perehtymistä, laajaa kokemusta ja huolellista suorittamista. Teen toimeksiannot tilaajalle aina huolellisesti, luottamuksellisesti ja puolueettomasti.

Asuntokaupan kuntotarkastuksen tarkoitus

Kuntotarkastuksen tavoitteena asuntokaupan yhteydessä on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvallisuus-, ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista. Huolellisesti ja kattavasti tehty kuntotarkastus, voi estää kalliilta ja aikaa vieviltä oikeudenkäynneiltä.

Asuntokaupan kuntotarkastuksen tarkastusmenettely

Kuntotarkastustarkastukseni noudattelee asuntokaupan virallista kuntotarkastusohjetta KH 90-00394. Apuvälineinä tarkastuksessa käytämme mm. pintakosteusmittareita, rakennekosteusmittareita, lämpökameraa, rakennekameraa ja savumerkkikynää. Käytämme vain määräajoin maahantuojalla kalibroituja ja nykyaikaisia kosteusmittareita, luotettavan mittauksen varmistamiseksi. Tärkein apuväline on kuitenkin monipuolinen kokemus tehtyjen satojen kuntotarkastuksien lisäksi niin uudiskohteiden kuin saneerauskohteiden suunnittelusta ja rakennustyön valvonnasta. Tekemäni tarkastus vie kiinteistöllä keskimäärin ilman mahdollisia rakenneavauksia noin 2-4 tuntia ja raportin laadinta noin 8 tuntia.

Riskirakenteiden tarkastukset ja rakenneavaukset

Jatkotarkastuksena voidaan suorittaa rakenneavauksia riskirakenteiden kunnon, rakenteen kosteuden mittaamiseksi ja tyypin tarkastamiseksi. Avauksia voidaan tehdä myös kuntotarkastuksen yhteydessä tilaajan luvalla, jolloin vältytään lisäperusmaksuilta. Teen myös riskirakenteiden tarkastuksia erikseen, jos esimerkiksi toinen tarkastaja ei suorita rakenneavauksia tai halutaan tarkastella esimerkiksi pelkästään valesokkelirakenteen kuntoa. Pelkkä pintapuolisen tarkastuksen ja pintamittauksien perusteella ei voida todeta rakenteen kuntoa ja yleensä mahdollinen vaurio tai vaurioriski jää havaitsematta. Samassa yhteydessä tehdään yleensä rakennekosteusmittaukset rakenteen sisältä. Epäselvissä tapauksissa rakenteen sisältä voidaan ottaa materiaalinäyte laboratorio analyysiä varten. Yleensä mahdollinen vaurio voidaan todeta rakenteen avauksessa, eikä erillistä materiaalinäytettä tarvita, eikä niiden ottaminen olekaan systemaattisesti tarkoituksen mukaista, sillä rakenteessa voi olla mikrobia ilman vaikutusta sisäilmaan ja väärä tulkinta voi johtaa turhiin ja kalliisiin toimenpiteisiin. Yleisiä omakotitalojen riskirakenteita ovat esimerkiksi valesokkeli, puurunkoinen korokelattia, lattian alapuolelle ulottuva kantava puurunkoinenväliseinä ja tiili-mineraalivilla-tiili seinärakenne.

Valesokkelirakenteen tarkastus rakenneavauksella

Kuntotarkastusraportti

Teemme kuvalliset kuntotarkastusraportit valmiiksi yleensä jo seuraavien arkipäivien aikana. Käytössämme on nykyaikainen digitaalinen raportointijärjestelmä, jonka avulla saadaan laadukkaat ja informatiiviset runsaasti (50-100kpl) kuvia sisältävät raportit asiakkaan käyttöön. Raportissa on esitetty myös toimenpide-ehdotuksia ja arvioitu rakennusosien ja järjestelmien teknisiä käyttöikiä. Myös havaitut riskirakenteet on esitetty.

Tuulettuvan alapohjan tarkastus

Kuntotarkastuksen vaiheet

1. Käyttäjien/omistajan haastattelu ja lähtötietojen kerääminen, dokumenttien ja suunnitelmien tarkastus
2. Kuntotarkastus kiinteistöllä keskimäärin 2-8h, myyjä ja ostaja voivat olla läsnä
3. Kuvallisen asuntokaupankuntotarkastusraportin laatiminen

Energiatodistus

Tarkastuksen yhteydessä voidaan laatia virallinen energiatodistus, jonka saa edullisemmin tarkastuksen yhteydessä, sillä erillistä energiakatselmuskäyntiä kiinteistöllä ei tarvita. Minulla on todistuksen laatimiseen vaadittava voimassa oleva pätevyys, joka ollut energiatodistus asetuksen alusta asti. Kokemusta todistusten laatimisesta minulla on vuodesta 2007, jolloin todistuksen laatimiset aloitettiin. Todistus toimitetaan Aran sähköiseen rekisteriin, jossa se on voimassa 10-vuotta. Laatijan pätevyyden ja lisätietoa aiheesta voi tutkia https://www.energiatodistusrekisteri.fi/

Lisätietoa

Tutustu eri aikakausien rakennusten ongelmarakenteisiin ympäristöministeriön sivuilla http://www.hometalkoot.fi